Thursday, March 18, 2010

First Time Blogger

Isang wannabing blagero
Ang inyong poging katoto
Salamat sa Nanay ko
sa DSL na regalo.

Inakit ng isang kaibigan
Sya naman ay pinaunlakan
At tunay na nasiyahan
Ng ito'y pag-aralan

Lam nyo bang agad na ipinamalita
Isang buwang ipinag-anyaya
Haha.. AKOY ISANG BLAGERO NA!!
(pero wala pang nailalathala)

Pero ano ba ang ilalathala
Ng taong walang unawa
baka ako lang ay mahalata
isang poging walang kuwenta

Panggising sa atin ang nais
Kaya blog ko ay tyagain
Tayo ay magpakawais
At matamo ang adhikain

Wala mang gaanong unawa
sa batas at ekonomiya
pero di nangangahulugan
Sa kanila'y bayan nati'y ipaubaya

Hayaang ang inyong katoto
wala rin mang alam na gaano
sa inyo'y makapag serbisyo
kaya i-bookmark na ang blog ko.

No comments:

Post a Comment